KDO SMO?

»Vedno se odločamo za korake, katerih posledic v vsej razsežnosti ne moremo predvideti. 
Treba je sprejeti tudi tveganje, s tveganjem pa je vedno povezan tudi pogum« 
(France Bučar: Rojstvo države, 2007)


Društvo za razvoj kritične misli ODGOVOR je neprofitna organizacija, ustanovljena v začetku leta 2008.

Smo s preteklostjo neobremenjeni posamezniki, ki nas druži spoznanje in notranja potreba, da je v Kranju treba nekaj spremeniti. Čutimo se zavezane, da postavimo alternativo in zahtevamo odgovornost za oropano perspektivno našega mesta, države in predvsem mlajše generacije. Ne smemo si več dovoliti, da četrto največje mesto v državi obvladuje sprega politikantov brez moralnega in intelektualnega potenciala, ki iz leta v leto pozabljajo na javni interes mestne skupnosti.

Sprevržene temeljne vrednote, sistemska korupcija, negativna kadrovska selekcija, nepotizem, in nesmotrna poraba javnega denarja so samo nekateri simptomi, ki so v našem mestu in tudi v širši družbi postali samoumevni. Zavrnimo naraščajoče prepričanje, da je takšno družbeno stanje gensko zapisano v ustroj naše družbe. Povrnimo upanje in zaupanje v temeljne vrednote. Vrnimo zaupanje v človeka, v zdrav razum, poštenost, načelnost in dobronamernost. Strokovnost, ustvarjalnost, odločnost in odgovornost morajo biti pred pripadnostjo, konformizmom in uslužnostjo.

Za nastalo situacijo smo sokrivi tudi mi, ker smo bili toliko časa tiho. Toda naša odgovornost se ne more primerjati z odgovornostjo nosilcev politične in ekonomske moči. S tistimi, ki nam v stanju splošnega družbenega razkroja še naprej prirejajo izčrpujoče, kratkovidne, neodgovorne, maloumne bitke za oblast in brutalno plenijo preostanke družbene lastnine. Tistimi, ki nas delijo na podlagi preteklosti, ki gradijo na zavisti in nas slepijo.

Čas je, da javnemu interesu in temeljnim vrednotam povrnemo dostojanstvo ter mesto in državo vrnemo ljudem. Zavržimo egocentrični individualizem, omamo konformnega potrošništva, državljansko apatijo, otopelost, umik v zasebnost, tarnanje in mesijansko čakanje. Soočimo se z realnostjo, da smo tisti, ki moramo in zmoremo vizijo, znanje, ustvarjalnost, voljo, napor in odrekanje za prevzem odgovornosti za spremembe. Z doslednim uresničevanjem javnega interesa vrnimo politiki dostojanstvo, spodobnost in verodostojnost. Uresničimo idejo Kranja, vitalnega, uspešnega, delujočega, v prihodnost zazrtega mesta. Ponudimo ODGOVOR. Vrnimo Kranj ljudem!