Poročilo – okrogla miza »Soočenje kranjskih kandidatov za poslanca 2008«

Društvo ODGOVOR nadaljuje s prirejanjem okroglih miz in opozarjanjem na aktualne družbene razmere v Kranju in širše. Tako smo v torek, 16. 09. 2008 v galeriji Dali organizirali okroglo mizo in soočili kranjske kandidate za poslance, ki bodo v nedeljo 21. 09. 2008 nastopili na državnozborskih volitvah. Na soočenje smo povabili predstavnike vseh parlamentarnih strank. Vabilu so se odzvale vse, z izjemo največje SDS. Tako so se predstavili:

- ga. Andrejka Majhen, kandidatka DeSUS - ga. Darja Kovačič, kandidatka LDS - g. Primož Krašna, kandidat LIPA - mag. Valerij Grašič, kandidat NSi - mag. Aleksander Ravnikar, kandidat SD - mag. Franci Rozman, kandidat SLS - ga. Bernarda Eržen Kosmač, kandidatka SNS - mag. Alenka Bratušek, kandidatka ZARES

volitve_2008_04Vsak kandidat je imel na voljo dve minuti za predstavitev sebe in programskih izhodišč svoje stranke. Sledili so trije sklopi tematskih vprašanj: gospodarstvo, promet in izobraževanje. Kandidati so spet imeli možnost odgovarjanja v dveh minutah, vsak kandidat pa je lahko nasprotnemu tudi repliciral.

Gospodarsko stanje mesta se poslabšuje, kar potrjuje najnovejše zapiranje podjetij, kot so Ibi, Aquasava in Gorenjska oblačila. Mesto še ni uspešno zaključilo tranzicije in prestrukturiralo svojih podjetij ter doživelo urbano prenovo. Mesto potrebuje poslovno cono in nove razvojne priložnosti. Ustvarjati je potrebno delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, saj lahko samo z njimi poskrbimo za večjo socialno varnost in standard prebivalcev. Prodaje državnih deležev v podjetjih so bile netrasparentne in jih ne bi smeli ponavljati (Kovačič). Delni krivec za takšno stanje je tudi občina, ki ni ukrepala ob zadnjih prodajah in namesto poslovne dejavnosti preveč razvija trgovsko ter ji namenja najboljše kmetijske površine. Potreben je tudi razvoj turizma, nov hotel v Kranju, ohranjanje kulturne krajine ter bio pridelava hrane (Rozman).

volitve_2008_01Prometna realnost v Kranju kliče po dograditvi severne in južne obvoznice, razbremenitvi ceste Staneta Žagarja (Majhen), posodobitvi javnega avtobusnega in železniškega prometa. Posodobitev železniškega prometa bo stala davkoplačevalce ogromne vsote in postavlja se smiselnost tega početja (Krašnja). Bili so tudi predlogi k poglobitvi prometa skozi Kranj (Eržen Kosmač), oziroma oživitev starih prometnih načrtov, ki pa v glavnem pomeni gradnjo/modernizacijo cest skozi mestno jedro. Kranj postaja spalno naselje (z dograditvijo dodatnih stanovanj bo ta sloves samo še utrdil) in zaradi delovnih mest predvsem v Ljubljani ceste postajajo še bolj obremenjene. Treba je urediti kolesarske proge in uvesti enotne vozovnice za javni promet, v začetku kot del ljubljanske kartice (Bratušek).

volitve_2008_02Univerza v Kranju mora postati dejstvo, ta naj bi postala druga univerza na Gorenjskem (Grašič). Sodelovanje med gospodarstvom in fakultetami, ki trenutno ni zadostno, ali pa ga sploh ni, je treba okrepiti. Treba je najti ustrezne smeri, ki jih potrebuje gospodarstvo, ustvariti mednarodno univerzo, ki bo izmenjavala svoje študente in profesorje (Kovačič). Univerza je tudi zagotovilo, da bodo mladi ostali v Kranju si tu ustvarili družine in poskrbeli za pomladitev mesta. Brezplačni vrtci za vse otroke naj postanejo dejstvo, prav tako tudi mladinski inkubator, kjer bi mladi lahko ustvarjali in lažje ustanovili svoje podjetje.

Okrogla miza je bila edina priložnost za Kranjčane, da spoznajo »kranjsko predvolilno ponudbo« glavnih slovenskih političnih strank. Ostane nam samo še volilen dan. Kljub temu, da je po mnenju nekaterih ponudba aktualnih političnih strank slaba, je še vedno smiselno oditi na volitve in izbrati tistega, ki je najmanj slab. Zavedajmo se odgovornosti, ki jo imamo, ko za naslednja štiri leta predajamo vodenje države slovenskim političnim strankam.