Prostorsko načrtovanje v Kranju – ignoranca mestne oblasti

27. maja 2008 je Društvo ODGOVOR v Galeriji Dali organiziralo okroglo mizo z naslovom »Problematika prostorskega načrtovanja v Kranju«. Odločitev, da kranjski javnosti ponudimo kvalitetno obravnavo aktualne mestne problematike, je bila naporna in je zahtevala izbiro pravih sogovornikov. Špekulacije, da se bo ob obravnavi te teme v Kranju še iskrilo, so se izkazala za resnična. Občina se je dokazala kot nekredibilen partner in kranjsko javnost spet pustila brez odgovora, kaj misli v prihodnosti storiti na področju razvoja prostora v Kranju.

prostorsko_nacrt_05

Iz županovega kabineta so nas dan pred okroglo mizo obvestili, da je gospod župan Damijan Perne žal zaseden (kljub prejšnji potrditvi udeležbe) in da ga bo nadomeščal gospod podžupan Stane Štraus. Podžupan pa se je te debate in svoje vloge očitno ustrašil ter ga na okroglo mizo ni bilo (prav tako ni odgovarjal na naše klice). Ob vsej tej zmešnjavi glede udeležbe odgovornih mož z Mestne občine Kranj so živci popustili tudi gospodu Vitomirju Grosu in gospodu Francu Nadižarju, ki sta zaradi občinskega »bojkota« še sama zapustila prizorišče.

prostorsko_nacrt_03

Ker precejšnjega števila obiskovalcev nismo hoteli pustiti brez odgovorov, smo vseeno odprli debato o kranjskih prostorskih ranah. S pomočjo gospoda Andrejasa Ržišnika, gospoda Renata Repšeta in gospe Urške Pollak smo z odprto debato gledali v prihodnost Kranja, ki bo moral prevzeti aktivno vlogo regijskega središča in nositi štafetno palico kot gonilnik razvoja, inkubator idej in prostor realizacije konkretnih projektov. Mesto bo moralo revitalizirati svoje opuščene industrijske površine in mestno jedro, končno dokončati tranzicijo in s tem Kranju vdihniti novo energijo. Velikanske trgovske površine, pozidava najboljše kmetijske zemlje, nelogična gradnja športnih objektov, zaspanost pri razvoju malih in srednjih podjetij so izzivi, ki jih ne smemo potiskati v prihodnost, temveč bi se jih morali lotiti že včeraj.

prostorsko_nacrt_01

Kljub vsemu volje in optimizma ne bo zmanjkalo, ne arhitektom, ki so se vedno pripravljeni vključiti v »igro« in prispevati k prihodnjem razvoju Kranja, ne nam, ki smo okroglo mizo pripeljali do uspešnega konca. Obisk mnogih kranjskih mestnih svetnikov in ostalih obiskovalcev kaže na to, da je mesto lačno javnih debat in polemik s ciljem, da se javnost sliši in se jo povabi k odločanju o prihodnjem razvoju mesta. Mestna oblast bi se morala zavedati, da je v službi meščanov, zato bi se morala takšnih okroglih miz in javnih debat o prihodnosti Kranja zagotovo udeležiti.