Prometni infarkt v Kranju

V Kranju vse težje dobimo prosto parkirno mesto. Število avtomobilov na prebivalca skokovito narašča. Javni promet je v krizi. Predvsem v strnjenih naseljih (Planina, Zlato polje, itd.) je opaziti, da je število avtomobilov iz dneva v dan večje.

KDO JE KRIV?

Število avtomobilov v Kranju (in tudi v Sloveniji) strmo narašča, zaradi povečanja kupne moči prebivalstva in katastrofalnega stanja na področju javnega prometa. Parkirišč pa primanjkuje, predvsem zaradi neustreznega urejanja prostora s strani Mestne občine Kranj. Problematično je, da se občina ni zmožna, ali pa ni sposobna, upreti interesom investitorjev, saj v svojih prostorskih aktih za novogradnje še vedno predpisuje normativ zgolj 1,5 parkirnega mesta na stanovanje (skupaj z obiskovalci). Število prebivalstva v zadnjih štiridesetih letih ni bistveno naraslo, medtem ko se je število avtomobilov povečalo za petkrat, iz manj kot 200.000 na skoraj 1.000.000 (glej graf).

TRENUTNI PROBLEMI

1. Z vidika urejanja prostora je nedopustno, da se onemogoči dostop do mestnega jedra, ob hkratnem zaprtju parkirnih mest (pred Čebelico). Pred popolnim zaprtjem mestnega jedra za avtomobile, bi bilo najprej treba poskrbeti za nadomestno infrastrukturo, saj se planirana garažna hiša pred vstopom v mestno jedro niti še ni začela graditi.

2. Ker je železniška postaja v Kranju na relativno neugodni lokaciji, se za parkiranje avtomobilov ne bi smelo pobirati parkirnine. Mestna občina Kranj bi morala zagotoviti brezplačna parkirna mesta (in jih še povečati), saj bi se s tem razbremenilo promet in omogočilo prebivalcem Kranja cenejšo dnevno migracijo.