Razkosanje Slovenije na 13 delov

Predlog štirinajstih pokrajin je bil pred slabe pol leta v Državnem zboru zavrnjen. Očitno koalicija še ni obupala nad izvedbo projekta pokrajin pred volitvami. Sedaj se predlaga razdelitev Slovenije na trinajst delov. To naj bi bil kompromis, o katerem naj bi državljani odločali na posvetovalnem referendumu. O vsem naj bi zaradi narave posvetovalnega referenduma odločalo, a ne odločilo, ljudstvo. Površen pregled trenutnega predloga pokrajinskega razkosanja Slovenije se nam mogoče res kaže kot pozitiven napredek. Toda, če malo pogledamo pod površje, bomo naleteli na neracionalnost, nepravičnost in manipulacijo. 1. Neracionalnost Racionalno je, da se ustanavlja pokrajine, ker se želi decentralizirati Slovenijo in tako raven odločanja v mnogih zadevah iz državne pristojnosti (točneje ministrstev) prenesti na pokrajinsko raven. V lokalnih in regionalnih okvirih glede nekaterih problematik najbolje vedo, kako bi jih rešili (odlagališča odpadkov, vodovodna oskrba, itd.). Neracionalno pa je, da se ustanavlja trinajst pokrajin, ki bodo vmesna raven med občinsko in državno oblastjo. 13 pokrajin pomeni 13 pokrajinskih svetov, 13 predsednikov pokrajin, 13 pokrajinskih nadzornih odborov in 13 pokrajinskih uprav. To pa poleg materialnih sredstev, ki jih našteti organi potrebujejo za svoje delovanje, že v samem začetku pomeni porabo ogromno fiksnih davkoplačevalskih sredstev. Tako veliko število pokrajin pa pomeni tudi predimenzioniranost in neučinkovitost upravljanja, saj npr. predlagano Posavsko pokrajino sestavlja le 5 občin. Slovenija, zaradi naštetih razlogov, potrebuje največ 10 pokrajin. Ob pregledu predloga pokrajinske razdelitve bi se bilo potrebno tudi vprašati, kaj povezuje npr. občino Kamnik z občino Kočevje, saj bosta po sedanjem predlogu obe v Osrednjeslovenski pokrajini. 2. Nepravičnost Ob pogledu na sedanji predlog razdelitve Slovenije ugotovimo, da je na vzhodu Slovenije (8) veliko več pokrajin kot na zahodu (3). Nikakršnih utemeljenih razlogov ni (zgodovinskih, geografskih, itd.), da bi bila vzhodna Slovenija razdeljena na skoraj trikrat več delov kot zahodna. 3. Manipulacija Vsakega izmed nas na referendumu želijo vprašati, ali je za ustanovitev pokrajine v pokrajini v kateri živi. Državljani torej sploh ne bi imeli pravice odločati kot državljani, saj ne bi odločali o celotni pokrajinski razdelitvi. Lahko bi izrekli le strinjanje ali nastrinjanje s konkretnim predlogom pokrajine, v katerih živimo. Predlog o izvedbi posvetovalnega referenduma je tako nesmiseln in sugestiven, da niti ne predvideva, kaj bi se zgodilo, če predlog za posamezno pokrajino ne bi bil sprejet.