Ostajamo hlapci

»Prva metoda za ugotovitev inteligence vladarja je, da pogledaš ljudi, ki jih ima okrog sebe« (Niccolo Machiavelli)

Misel Machievellija iz začetka 16. stoletja je z zadnjimi političnimi dogajanji ponovno pridobila na aktualnosti. Z Dimom so se zaKresale prve resne iskrice v novi koaliciji. Malo je manjkalo, pa bi se z opravičilom Logarju in povabilom Šinkovcu vnelo. Ob vsem tem dogajanju je sledil le en odstop. Le en državni sekretar si je upal na glas povedati, da verjame v načelno politiko.

Dimitrij Rupel pooseblja slabo, nenačelno in hlapčevsko zunanjo politiko slovenske države. Obljube Pahorja po spremembah v politiki so se s simbolno gesto imenovanja Rupla v njegov kabinet, že ob samem začetku vladanja, razblinile.

Sprememba oblasti mora prinesti diskontinuiteto in novo kvaliteto, z novimi idejami in novimi ljudmi. Le tako se bo slovenska politika znebila »prašičev«, ki ob spremembah oblasti vedno iščejo novega gospodarja. Slovenci očitno še vedno ostajamo hlapci.